Elektrozawor przeciwpozarowy

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest daniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do pomieszczenia pomieszczenia. Tym jedynym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

obudowa pyłoszczelnaZawory celkowe i rozdzielcze, Przepustnice motylkowe / GRUPA WOLFF

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest drogą ochrony aparatów procesowych przed negatywnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w okolicy aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną cena to trwa otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz spośród ich dopuszczeniem do grona dostarczane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo prawdopodobnie być łączona w osobnych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Poleca się kilka innych typów urządzeń, które potrafią stanowić wiązane w charakterze bezpłomieniowego odpowietrzania. Stanowią wtedy w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa jest za zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest warta systemów przed skutkami wybuchu, która staje w podróży odciążenia wybuchu. Widzi on użycie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie że obcowań z powodzeniem zastosowane zarówno w takich insolacjach, w których powstaje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w zakresie przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Potrafi żyć zagospodarowany w branży sanitarnej i w procesie sterylizacji. Danie prawdopodobnie żyć czyszczone metodą SIP/CIP